Asiakas­kohtaiset alennukset

Sopimusalennukset  -säännöllinen ilmoittaminen palkitaan

Aamulehti myöntää alennusta sivun alempaa löytyvän, ilmoittelun nettoarvoon perustuvan taulukon mukaisesti. Ilmoittamisen keskittäminen Aamulehden tuotteisiin siis kannattaa ja jatkuva näkyvyys tuo myös rahallista säästöä.

Alennuksen edellytyksenä on Aamulehden kanssa solmittu kirjallinen sopimus sekä ohessa määriteltyjen toiminnallisten ja laadullisten kriteerien noudattaminen. Kirjallinen sopimus on tehtävä ennen sopimukseen kuuluvan ilmoittelun aloittamista. Alennuksen perustana oleva sopimus voidaan sopia 3, 6 tai 12 kuukauden mittaiseksi. Alennus annetaan hyvityksenä laskutuksen yhteydessä.

Painettujen tuotteiden sopimus­alennukset

Sopimuksen pituus / kk Ilmoitukset / kpl
Rivi-ilmoitukset ja kehysilmoitukset eivät kerrytä sopimussaldoa.
Sopimusalennusta ei voi yhdistää liitetuotteisiin.
* Minimi 2 ilmoitusta tai 1 000 €, ei koske rivi- eikä kehysilmoituksia.
3 2 5 6 10 20 30
6 2 5 12 20 40 60
12 2 5 20 40 80 120
Alennuksen alaraja Alennus
1 000 € 5 %* 10 % 15 % 20 % 25 % 30 %
15 000 € 10 % 15 % 20 % 25 % 30 % 35 %
45 000 € 15 % 20 % 25 % 30 % 35 % 40 %
75 000 € 20 % 25 % 30 % 35 % 40 % 45 %
150 000 € 25 % 30 % 35 % 40 % 45 % 50 %
500 000 € 30 % 35 % 40 % 45 % 50 % 55 %

Digitaalisten tuotteiden sopimus­alennukset

€ / 12 kk Alennus
5 000 € 5 %
15 000 € 10 %
30 000 € 15 %
75 000 € 20 %
150 000 € 25 %
300 000 € 30 %

Uuden asiakkaan alennus

Myönnämme uudelle yritykselle 20 % alennuksen ensimmäisestä mainoskampanjasta.

Alennuspykälät ja järjestöalennus

Alennusta ei myönnetä lisäpalvelu­veloituksista. Alennus lasketaan asiakkaan ilmoittelun nettoarvosta. Jos ilmoittelun nettoarvo jää sovittua alhaisemmaksi, Aamulehti veloittaa sopimuskauden jälkeen asiakkaalta sovitun alennusprosentin ja toteutuneen ilmoittelun alennusprosentin välisen erotuksen. Minimiveloitus on 35 €.

Kriteerit sopimus­­alennuksen saamiselle

  1. Ilmoitusvaraukset toimitetaan Aamulehdelle aikataulujen mukaisesti. Niiden tulee sisältää kaikki se informaatio, joka takaa asiakkaalle sujuvan palvelun Aamulehden asiakaspalvelun ja laskutuksen osalta. Mahdollisen ennakkovarauksen lisäksi tarvitaan myös kirjallinen toimeksianto, johon merkitään seuraavat tiedot: julkaisupäivämäärät, mainostaja, kampanjan nimi, sijoitus, koko, väri, toimeksiantajan ja aineiston toimittajan yhteystiedot.
  2. Ilmoitusaineisto toimitetaan Aamulehdelle aineistoaikataulujen sekä teknisten vaatimusten mukaisina.
  3. Ilmoitusmateriaali on sisällöltään Mainonnan kansainvälisten perussääntöjen, lain, hyvän tavan ja viranomaismääräysten mukaista. Lisäksi osapuolten välisessä yhteistyössä noudatetaan Sopimusta tietojen keräämisestä Alma Media -konsernin verkkosivuilta.
  4. Ilmoituslasku maksetaan Aamulehdelle maksuehtojen mukaisesti.

Myönnämme seuroille, yhdistyksille ja järjestöille 30 % alennuksen Järjestöt ja seurat toimivat -osastossa. Alennus ei koske rekrytointi- eikä koulutusilmoituksia eikä myymälämainontaa.