Tuote­kohtaiset alennukset

Digitaaliset tuotteet

Digitaalisten tuotteiden pakettialennus 4+1

4+1-paketin viides kampanja veloituksetta, kun paketti varataan kerralla. Kampanjat julkaistaan samalla mainospaikalla ja ne ovat keskenään samankokoisia. Aineisto voi vaihtua kampanjoiden välillä. Julkaisuaika 6 kk. Pakettialennuksista ei myönnetä sopimusalennuksia.

Painetut tuotteet

Vaihtoilmoitukset

Vaihtoilmoitusalennus on Sanomalehtien Liittoon kuuluville lehdille enintään 15 %.

Liitteiden alennukset

Liitehinnat ovat nettohintaisia eikä niistä myönnetä alennuksia.

Kelluvien ilmoitusten alennus

Kelluvat ilmoitukset tekstisivuilla -30 %. Kellunta-aika maanantai–sunnuntai. Ilmoitus julkaistaan jonakin näistä päivistä.

Painettujen tuotteiden pakettialennus 4+1

Pakettialennus koskee 2 x 134 ja sitä pienempiä ilmoituksia. Niistä ei myönnetä sopimusalennuksia. 4+1-paketin viides ilmoitustila on veloitukseton, kun sama ilmoittaja varaa paketin kerralla, ilmoitukset julkaistaan samassa osastossa ja ovat samankokoisia. Ilmoitukset tulee julkaista 3 kuukauden kuluessa. Ilmoitusaineisto voi vaihtua julkaisujen välillä.

Toistoalennus 10 %

Toistoalennus koskee vain rivi- ja kehysilmoituksia. Morossa toistoalennus koskee ainoastaan kehysilmoituksia. Alennus myönnetään toiselta ja sitä seuraavilta ilmoituskerroilta, kun ilmoitus julkaistaan muuttamattomana uudelleen enintään 14 päivän välein.