Sisältömarkkinoinnin trendit 2019 – vastuullisia tekoja ja asiakkaiden osallistamista

Vuonna 2019 sisältömarkkinoinnissa tulevat voimakkaasti esiin vastuullisuus, teot, osallistaminen ja vaikuttajamarkkinointi. Nappaa alta Alma Median sisältömarkkinointijohtaja Hanna Revon vinkit vaikuttavaan sisältömarkkinointiin ja osaat kertoa yleisöllesi sen, mitä he ovat kiinnostuneita kuulemaan.

Tekojen kautta sisältöä

Ennen kerrottiin vain siitä, mihin yritys uskoo ja mitkä ovat sen arvot. Nyt täytyy kertoa myös siitä, miten se näkyy käytännössä ja mitä yritys oikeasti tekee. Teot voivat olla osana suunnitelmallista kampanjaa ja niillä voi esimerkiksi ilahduttaa, auttaa ja mahdollistaa asioita toisille. Kun ensin on menty sanoista tekoihin, eli toteutettu aiottu teko, nyt se myös puetaan teoista sanoiksi eli kerrotaan yrityksen teosta eteenpäin sisältömarkkinoinnin keinoin.

Vastuullisuus esillä

Jotta yritys voi olla vastuullinen, sen pitää osata ja uskaltaa kyseenalaistaa oma toimintansa. Tässä voi lähteä liikkeelle miettimällä, mikä on luontevaa omalle yritykselle. Onko vastuullisuustekojen ydin esimerkiksi ilmastotavoitteissa, ihmisoikeuksissa, syrjimättömyydessä, ympäristöasioissa tai vaikkapa paikallisuudessa? Kun viestikärki on selvä, kerrotaan näistä valinnoista, niiden takana olevista arvoista sekä tehdyistä muutostoimenpiteistä konkretian kautta. Yleisölle avataan, miksi muutos tehdään ja mitä sillä tavoitellaan. Vuonna 2019 mennäänkin isosta kuvasta pieniin ratkaiseviin tekoihin ja niiden vaikutuksiin.

Vuorovaikutteisuus ja osallistaminen

Vahva vuorovaikutteisuus ja asiakkaiden osallistaminen korostuvat tänä vuonna. Asiakkaita kuunnellaan ja heiltä kerätään ajatuksia ja kokemuksia entistä paremman asiakaskokemuksen mahdollistamiseksi. Näistä asiakkaiden kanssa muodostuneista tarinoista sopivimmat kerrotaan yleisölle. Osallistamista edistävät myös pelillistäminen ja testit. Testi voidaan sitoa esimerkiksi vastuullisuustekoon – kuinka energiafiksu olet tai tunnistatko paikalliset tuotemerkit.

Tunne ja muistijälki

Sisältömarkkinoinnilla voi vaikuttaa ostopolun jokaisessa vaiheessa. Usein se tekee töitä ennen päätöksentekoa ja ostamisen vaihetta, mutta tavoite on vaikuttaa myöhemmin tulevaan päätöksentekohetkeen. Siksi sisältömarkkinoinnin on hyvä vaikuttaa muistiin ja muistiin vaikutetaan tunnereaktiolla.

Esimerkiksi BBC Story Works on tutkinut, mikä vaikutus mediassa kerrotuilla tarinoilla on aivoihin ja muistiin. Tutkimuksessaan he seurasivat brändisisältöä katsoneiden tunnereaktioita ja havaitsivat, että tunteiden kautta asiat menivät pitkäkestoiseen muistiin eivätkä vain työmuistiin. Näin tarinat jäivät vahvemmin mieleen. Koettiin sitten iloa, liikutusta tai tuohtumusta, vaikutus oli sama tunnereaktiosta riippumatta.

Visuaalisuus, videot ja vaikuttaminen

Videot jatkavat suosiotaan ja kuvissa kiinnitetään huomiota niiden laatuun ja oivaltavuuteen. Myös liikkuvaa kuvaa, kuten animointeja hyödynnetään sisällöissä.

Yleisöön vaikuttaminen tapahtuu usein myös vaikuttajien kautta. Vaikuttajat voivat olla esimerkiksi samaistuttavia idoleita tai toimialan seurattuja henkilöitä, jotka tuodaan osaksi tarinaa.

Hanna Repo kertoi sisältömarkkinoinnin trendeistä Aamulehden Sisältömarkkinoinnin aamussa 12.2.2019.

Lisää sisältömarkkinointivinkkejä saat meiltä!

 • Mainosmyynti
 • 010 665 9100 (ark. 8 - 16)
 • Anssi Lamminpää
 • Myyntipäällikkö
 • 050 314 6620
 • Leena Tiitola
 • Yhteyspäällikkö
 • 040 548 8413
 • Mikko Tiala
 • Myyntipäällikkö
 • 050 314 2605
 • Petteri Salmi
 • Myyntipäällikkö
 • 050 446 3438
 • Seija Heikkinen
 • Myyntipäällikkö
 • 050 505 8287