Sisältöstrategia
– avain yhdessä innostumiseen

Kuinka sisältöstrategiatyössä pääsee alkuun? Tämän kysymyksen Differon toimitusjohtaja, sisältöstrategi Katri Tanni oli asettanut otsikoksi esitykselleen Sisältömarkkinoinnin aamussa keskiviikkona 29.11.2017 kertoessaan Aamulehden mainostaja-asiakkaille siitä, mitä on sisältöstrategia ja miksi jokaisella yrityksellä pitäisi olla sellainen.

Sisältöstrategia on Tannin mukaan asiakasymmärryksestä käsin johdettu näkemys siitä, miten sisällöllä toteutetaan yrityksen liiketoimintastrategian tavoitteita ja millaisilla toimilla tavoitteita kohti mennään. Sisältötaktiikka määrittelee sitten sisältöpolut, joilla asiakasta kuljetetaan, suunnitelmat, joilla erilaiset materiaalit tuotetaan ja mittarit, joiden pohjalta asetettuja tavoitteita ja aikaansaatuja tuloksia analysoidaan.

– Sisältöstrategiassa on kyse yhdessä innostumisesta oman organisaation sisällä, siitä, että olemassa oleva tieto tehdään näkyväksi ja asiakkaiden ymmärtämisen kautta päästään aitoon asiakaslähtöisyyteen, Tanni avaa ja saa ajankohtaisen asian kuulostamaan helpolta ja uskottavalta.

Sisältöstrategia on pitkäntähtäimen suunnitelma, jonka systematiikka vähentää joka suuntaan tempoilua ja tuo toimintaan rauhallisuutta. Kun strategia on ensin luotu, sen avulla onnistutaan keskittymään olennaiseen, karsitaan tuloksettomia toimia, luodaan uusia prosesseja ja organisoidutaan asiakkaan ympärille.

– Sisältöstrategia ei ole vain markkinointi-ihmisten asia vaan kiinnostaa yrityksessä yli osastorajojen. Kun yhteisen asian ääreen kootaan sopiva sisältöjengi organisaation eri osa-alueiden ihmisistä, saadaan sillat rakennettua ja kaikki tarvittava tieto valjastettua asiakkaalle tarjottavan oivalluttavan sisällön tuotantoon.

Menestyvät organisaatiot tietävät miksi ja miten asiakkaat heiltä ostavat. Kun yritysjohtajilta kysyy asiasta, saa vastaukseksi usein hiljaisuuden. Ostamishalukkuutta ei selitetä sillä, että yritys on alueensa teknologinen edelläkävijä tai toiminut alallaan jo 50 vuotta. Oikeat syyt ostamiseen ovat paljon henkilökohtaisemmat, jokaisella ostajatyypillä on asiointiin omat motiivinsa, vaikka heidän tittelinsä käyntikorteissa olisivatkin samat.

”2020-luvun voittajayritykset ovat niitä, jotka pystyvät tarjoamaan yhtenäisen linjan läpi koko ostoprosessin”

– Asiakkaan ostopolku eri vaiheineen on tunnettava, puhuttelevuus kaikissa viestintäkanavissa polun eri vaiheissa on tärkeää. 2020-luvun voittajayritykset ovat niitä, jotka pystyvät tarjoamaan yhtenäisen linjan läpi koko ostoprosessin alkaen tiedonhausta ja tutustumisvaiheesta päättyen ostotapahtuman jälkeiseen reklamaation hoitoon. Jos eri kanavat eivät kerro samaa tarinaa, se tekee kolon yrityksen uskottavuuteen, Tanni tietää.

– Suomalaisyrityksillä asiakkaan polun vähiten huomioitu vaihe on ostajan vakuuttaminen. Harva yritys tarjoaa sivuillaan minkäänlaista vertailevaa tietoa, vaikka juuri sen avulla asiakas saataisiin aktivoitua oikealla tavalla.

Oman tuotteen rakastamisesta on aika siirtyä asiakkaan ongelman aitoon ratkaisemiseen, Katri Tanni summaa ja kehottaa miettimään mikä asiakasta ostoprosessin eri vaiheissa liikuttaa. Kysy ja kuuntele, älä paasaa tai väitä vastaan, on sisältöstrategin ohje jokaiselle myyntihenkilölle heti seuraavassa asiakaskohtaamisessa noudatettavaksi.

Katri Tannin viisi askelta sisältöstrategiatyön aloittamiseen:
  1. Tutustu ensimmäisenä organisaatiosi liiketoimintastrategiaan ja poimi sieltä tavoitteet ostopolun eri vaiheille.
  2. Osallista riittävä, monialainen joukko mukaan työhön.
  3. Haastattele talon sisäisiä avainhenkilöitä ja selvitä, ketkä teidän yritykseltänne ostavat ja mistä myynninkasvua odotetaan saatavaksi aikaan.
  4. Suunnittele ensimmäinen sisältömarkkinoinnin projekti ja liitä siihen mahdollisimman pian näkyvää tekemistä.
  5. Jaa tulokset, kerro mitä on tehty ja kysy mitä asiakkaat ovat tuotannoista tykänneet.

Tietoa Aamulehden sisältömarkkinointimahdollisuuksista:

  • Olli Ikäheimo
  • Vastaava tuottaja, sisältömarkkinointi
  • 044 979 2106