Sanomalehti edelleen suosituin lukuväline

Taneli Koponen

Sanomalehti on edelleen suomalaisten suosituin lukuvälinen, kun tarkastellaan viikoittaista lukemista. Asia selviää Kantar TNS:n toteuttamasta Kansallisesta Mediatutkimuksesta (KMT), jossa selvitettiin sanoma-ja aikakauslehtien lukijamääriä sekä lukutottumuksia.

Painettuun sanomalehteen tarttuu viikoittain 78 % ja johonkin digitaaliseen välineeseen 65 % suomalaisista. Digitaalisen lukemisen välineenä matkapuhelin on odotusten mukaisesti saavuttanut tietokoneen, tablettien suosion jopa hieman hiipuessa.

Aamulehti tavoittaa painetun lehden ja verkon kautta yhteensä 621 000 eri lukijaa viikossa. Luvussa on kasvua 3,3 % edelliseen tutkimukseen verrattuna.
Kansallinen Mediatutkimus (KMT) on printtimedia-alan yhdessä tilaama tutkimuskokonaisuus. Tietoa tutkimukseen kerättiin puhelinhaastatteluin, joita tehtiin yli 26 000.

Kansallinen Mediatutkimus • Painettu lehti on yhä suosituin lukuväline, kun tarkastellaan viikoittaista lukemista. • Painettuun lehteen tarttuu viikoittain 78 % ja johonkin digitaaliseen välineeseen 65 % suomalaisista. • Digitaalisen lukemisen välineenä älypuhelin on saavuttanut tietokoneen, tablettien suosio on hieman hiipunut.