Mistä suomalainen mieluiten lukee, katsoo tai kuuntelee mainoksia?

Suomalaisista 45 % pitää sanomalehteä mieluisimpana mainosvälineenä.

Mainonta toimii, kun viesti halutaan vastaanottaa. Siksi sanomalehti on mainio mainosympäristö: lukijat todella odottavat lehdessä olevan mainoksia. Kaupalliset uutiset ovat siis osa kiinnostavaa sisältöä.  Suomalaisten suhtautumista eri mainosvälineiden mieluisuuteen on tutkittu osana IRO Research Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimusta, josta selvästi sanomalehdet erottuvat ylivoimaisen pidetyimpänä mainosvälineenä. Aamulehden mainostajien kokemukset tukevat tätä tutkimustulosta: mainonta lehdessä toimii.

Suomalaiset pitävät painettuja sanomalehtiä  aiempaa ylivoimaisemmin mieluisimpana mainosvälineenä. Suomalaisista 45 prosenttia nostaa painetut sanomalehdet ykköseksi, kun kysytään, mistä he mieluiten lukevat, katsovat tai kuuntelevat mainoksia. Osuus on kaksi prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisellä tutkimuskierroksella vuotta aiemmin.
Lähde: Tuhat suomalaista-tutkimus, IRO Research Oy, syyskuu 2015
Vaikka medioiden määrä lisääntyy ja kuluttajien ajankäyttö sirpaloituu, painetut sanomalehdet ovat säilyttäneet ylivoimaisen suosionsa mieluisimpana mainonnan välineenä. Sanomalehden lukeminen on edelleen hyvin keskittynyttä, sille otetaan oma hetki päivästä. Mainonta sanomalehdessä on lukijoille luonnollinen ja haluttu osa lehden sisältöä. Tilaajille lehdessä oleva mainonta on yksi tärkeä syy pysyä uskollisena omalle lehdelleen.
– Sanomalehtien Liiton media- ja kuluttajamarkkinoinnin johtaja Sirpa Kirjonen

Sanomalehdet selkeä ykkönen

Muut kaksitoista tutkittua mainonnan kanavaa jäävät kauas painettujen sanomalehtien mieluisuuden taakse. Tutkimuksessa vastaajat saivat valita vain yhden, itselleen mieluisimman mainoskanavan. Toiseksi sijoittui televisio, jonka valitsi mieluisimmaksi mainosvälineeksi 12 prosenttia suomalaisista. Tulos oli sama vuotta aiemmin. Seuraavina tulivat painetut kaupunkilehdet, sanomalehtien digitaaliset palvelut ja painetut aikakauslehdet.

Mieluisimpien medioiden kärjen järjestys vaihtelee hieman ikäryhmittäin, mutta painetut sanomalehdet ovat edelleen selvästi mieluisin mainonnan kanava kaikissa ikäryhmissä. Sosiaalisen media palvelut Google, Facebook, Youtube ja Twitter jäävät suomalaisten mieluisimpien medioiden listan häntäpäähän 0–2 prosentin osuuksilla.

Miksi sanomalehti on mainosmediana suomalaisten suosikki?

Markkinointikanavien mieluisuuteen vaikuttaa eniten niiden koettu hallittavuus. Viestien oletetaan olevan siirrettävissä käyttöön oman aikataulun mukaan, eli lukijat haluavat itse päättää, milloin mediaa käyttävät ja mitä lukevat. Kanavassa olevat viestit eivät saa olla tyrkyttäviä tai keskeyttää muuta tekemistä. Mainonta sanomalehdessä on lukijoille luonnollinen ja haluttu osa lehden sisältöä.

Lähde: Kari Elkelä, Markkinointiviestinnän kanavapreferenssit kuluttajilla, 2012

Ruohonjuuressa pidetään printti­mainonnan tuloksellisuu­desta ja mitattavuudesta

ruohonjuuri_luomu

Mainostajalle sanomalehti on mieluisa väline, koska mainonnalla tehdään tulosta. Aamulehden vahvaa printtimainontaa tekevä Ruohonjuuri tavoittaa tehokkaasti pääkohderyhmänsä erottuvalla ja tunnistettavalla printtimainonnalla. Ruohonjuuren printtimainonta aktivoi ja sitä on helppoa mitata. Ennen kaikkea: mainonta tuo ihmiset kaupoille. Menestystarina-artikkelissa Ruohonjuuren Johanna Koskinen kokee mainonnan toimivaksi: ”Todistetusti pääkohderyhmämme tavoitetaan tehokkaasti juuri printtimainonnalla.”

Lue Ruohonjuuren menestystarina

Haluatko mainoksesi mukaan mieluiseen mediaan?

Lue myös nämä